Tähtsa kuupäeva 20. augusti ootuses

1991. aasta augustiks olid oma iseseisvumisest või iseseisvuse taastamisest kindlalt teatanud kolm Balti riiki ja Gruusia. NSV Liitu uuendav leping üheksa liiduvabariigi juhtide ja Mihhail Gorbatšovi vahel pidi alla kirjutatama 20. augustil 1991, kuid seda päeva ei tulnud. Riigipöörde ettevalmistamist alustas KGB ülem Vladimir Krjutškov arvatavasti juba detsembris 1990, juba teist päeva täheldati Moldovas intensiivset Nõukogude vägede liikumist, piir Rumeeniaga oli suletud.

18. august

16.50 Gorbatšov puhkab Krimmis. Tema telefonid lülitatakse välja.

Putšistid Valeri Boldin (presidendi personaliülem), Oleg Šenin (NLKP keskkomitee poliitbüroo liige, keskkomitee sekretär), Oleg Baklanov (kaitsenõukogu esimehe asetäitja), Valentin Varennikov (armeekindral) ja Juri Plehhanov (KGB ihukaitseosakonna juhataja) saabuvad Gorbatšovi suvilasse. Nad nõuavad kas erakorralise olukorra väljakuulutamist või Gorbatšovi tagasiastumist. Gorbatšov keeldub. Tema "tuumakohver" konfiskeeritakse ja suvila isoleeritakse. 32-liikmeline ihukaitsemeeskond jääb Gorbatšovile lojaalseks.

19. august

Öösel hakkavad asjad kiiresti arenema.

4.00 KRIMM.

Lennurada, kus paiknevad Gorbatšovi lennuk ja helikopter, blokeeritakse kahe traktoriga.

Raissa Gorbatšova kirjutab oma päevikusse, mis suvilamajas toimub:

Posti pole, ajalehti ei ole. Anti edasi, et „ei tule ka". Raadio vaikib, televiisor on välja lülitatud. Residentsi territooriumile on ilmunud „uued näod", automaatidega.

6.00 MOSKVA.

Kaitseminister Dmitri Jazov kutsub kokku sõjaväejuhid ning annab neile käsu kindlustada kord vastavalt olukorrale ja tugevdada sõjaväeobjektide kaitset. "Mis puutub ülejäänusse," ütleb Jazov, "Te saate sellest teada raadiost ja ajalehtedest."

6.30 AMETLIK TEADAANNE!

Gorbatšov on "tervislikel põhjustel" ametikohustused üle andnud ning võim on üle läinud asepresident Janajevile.

EESTI – UUDIS LEVIB

Uudis jõuab meie inimesti erinevalt: reeglina edastab seda raadio.

5.00 saab kõne riigimister Raivo Vare.

Samal ajal on informatsioon ka Marju Lauristinil ja Edgar Savisaarel, kes viibivad koos Stockholmis. Kuidas organiseerida kiire kodumaale tagasitulek?

Rein Müllerson saab hommikuvõimlemist tehes Moskva sündmustest teada:

"Info ei tulnud kohe välisministeeriumisse, info tuli minu juurde raadio kaudu. Ma kuulasin raadiot, venekeelset Moskvast, hommikul. Tehes siis hommikuvõimlemist suvilas sõbra pool. Ma sain aru, et asi on tõsine ja ma sõitsin hommikul välisministeeriumi. Ma oleksin nagunii sõitnud, aga läksin varem. Ja see oli see algus, kus ma info sain. Siis hakkasin helistama igale poole, siis polnud e-maile või internetti. Oli televiisor, mida ma pidevalt jälgisin ja oli telefon, millega ma suhtlesin ja kõige rohkem ma suhtlesin inimestega Moskvas, et aru saada, mis seal toimub."

Mart Laar kuuleb uudist oma saaremaal elavalt ämmalt

"Saare Kaluri raadiosõlmes töötanud ämm oli oma kanaleid pidi kuulnud, et NSV Liidu toonane president Mihhail Gorbatšov on justkui haige ja võim on läinud mingi komitee kätte. Mõtlesin juba siis, et see putš on korraldatud kuidagi saamatult. Kui kuuled Saare Kaluri raadiosõlme kaudu, et toimub riigipööre ja samas on kõik telefoniliinid vabad... Siis mõistad, et riigipööre on põhimõtteliselt läbi kukkunud."

Eesti Raadio töötajad saavad putšist teada

Erki Berends meenutab: "Kui 19. augusti hommikul selgus, et Moskvas on toimunud riigipööre, oli see teistsugune signaal, kui eriüksuslaste sahkerdamine senimaani. Kogu suur riik oli pandud olukorda, kus käsi ei teadnud enam, mida jalg teeb. Sel hommikul oli selge, et klassikalisest saateprogrammist ei tule midagi välja."

Bussijuht räägib uudist edasi

Ülemnõukogusse teel olnud saadik Lehte Sööt-Hainsalu tuleb hommikul Tartust bussile: "Bussijuht ütles, et teil ei ole mingit mõtet Tallinna sõita, on riigipööre ja kõigel on lõpp! Mina siis korraks tardusin ja hüppasin bussi – ja ütlesin, aga siis on meid ju väga tarvis!

8.20 MOSKVA

TULEVAD UUDISED, MIS TOIMUB NÕUKOGUDE LIIDUS:

Gorbatšov on võimult tõugatud, kõrgeimaks võimuks kuulutas end Erakorralise Seisukorra Riiklik Komitee, mille eesotsas oli asepresident Janajev. Võimu jagasid kaheksa vanameelset, nende hulgas Boriss Pugo, Valentin Pavlov, Dmitri Jazov ja teised. Päev, mida on kardetud, on käes.

8.25 LEEDUST TULEVAD ÄREVAD TEATED

Kaunase televisiooni- ja raadiokeskuse hõivab nõukogude armee

11:00 MOSKVAS ALGAB JELTSINI PRESSIKONVERENTS:

Jeltsin kutsub rahvast üles üldstreigile ja mõistab putši pressikonverentsil hukka. Ta ütleb, et tema tundeid jagavad Ukraina ja teiste liiduvabariikide juhid, kellega ta rääkinud on. Jeltsin teatab, et katsed Gorbatšoviga ühendust võtta on ebaõnnestunud. Jeltsini sõnul on Gorbatšovile võimu andnud rahvas ja keegi ei saa seda talt ära võtta. Veel ütles ta, et rahvas on kõrgeima võimu Venemaal usaldanud temale ning mingitel avantüristidel selleks õigust ei ole.

Vaata sündmusi videost!

13.44 JELTSINI UKAAS:

Boriss Jeltsin annab välja ukaasi, mis kuulutab erakorralise olukorra komitee ebaseaduslikuks ja lubab anda kohtu alla igaühe, kes sellele abi osutab.

11.00 EESTI

Tallinn. Arnold Rüütlile helistab Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee nimel Balti sõjaväeringkonna ülem kindralleitnant Fjodor Kuzmin ja teatab, et kõrgeimat võimu Baltimaades esindab nüüd tema. Ta esitab nõudmisi, Rüütel vastab, et Eesti ei kavatse nõudmisi täita.

Kaadrid videost Vabaduse tee Foto: Kaader videost Vabaduse tee

14.10. DESSANTVÄELASED JÕUAVAD TALLINNASSE:

Tallinna lennuväljal maandub sõjaväe transpordilennuk, kust väljub poolsada dessantväelast koos veoautoga GAZ 66 ja väliköögiga. Tallinna reisisadam on suletud. Sõjavägi põhjendab asja õppustega lahel.

Raivo Vare meenutab: "Lennuväljale oli maandunud juba sõjaväe transpordi lennuk, umbes 50 eriväelast oli seal peal ja oli oodata veel kahte lennukit, aga meie õhukaitse vägede ülem ei lubanud maanduda. Jäid tulema. Eelinfo järgi Moskvast, kuni 1200 meest oli kavas juurde tulla – lisaks neile kes jalaväe ja masinatega tulid Pihkvast ja lisaks neile, kes olid Matrossovi polgus valmis ja Keilas valmis ja lisaks neile, kes tulid veel Lätist Ikla ja Pärnu poole, aga need jäid tulemata. Tegelikult oli pilt üsna hirmutav."

16.00 Ülemnõukogus algas istung, jagatakse Jeltsini ukaasi

RÜÜTEL TEEB PÖÖRDUMISE ülemnõukogu saadikutele.

"Rahvas on ärganud ja teda võib vaid väevõimuga lühikeseks ajaks maha suruda, vabadusiha aga inimeste peast välja ei peleta. Eestimaa rahvas peab praegu olema tugev oma vastuseisus, toetuses teistele diktatuurivastastele jõududele, oma põlguses kollaboratsionistide ja teiste vaenutsejate vastu. Kommunistlikud dogmad ja täägid pole maailma ajaloos suutnud midagi üles ehitada. Nad saavad oma tahet peale suruda vaid ajutiselt, kuid see teadmine ei võta meilt valvsust ega tee olematuks praegust suurt ohtu. Iga rahva suurus ilmneb katsumuste tunnil.

Eesti rahvas peab suutma olla suur. Kindlust teile kõigile!"

Loe täismahus: http://forte.delfi.ee/news/eesti1991/loe-taismahus-see-oli-kogu-info-mida-ruutel-25-aastat-tagasi-saadikutele-raakis-samal-ool-alguse-saanud-riigipoordest?id=75290991

Kaadrid videost Vabaduse tee Foto: Kaader videost Vabaduse tee

ÜLO NÜGIS palub saadikutel helistada kodustele:

"Lugupeetud Ülemnõukogu, kallid kolleegid! Ma usun, et te kõik mõistate olukorra tõsidust.

Siin liigseid sõnu tarvis ei ole. Lähtudes sellest, teen kõikidele saadikutele ettepaneku mitte lahkuda Toompea lossist kuni erikorralduseni. Võimalik, et meil tuleb siin viibida kauem. Võtke ühendust oma lähikondlastega, et teie pärast ei muretsetaks."

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv

20.00

Luhamaa piiripunkti läbib Pihkva 76. õhudessantdiviisi polgu kolonn, kus on 62 lahingumasinat, 12 roomiktransportööri, 13 ratassoomukit ning 36 eriotstarbelist ja transpordiautot sõjaväe, laskemoona ja varustusega. Suund võetakse Tallinnale. Sõjaväe Eestisse toomise ettekäändeks on sõjalised õppused, mille eesmärk olevat radioaktiivsete ainete lekke tagajärgede likvideerimise harjutamine.

KUULA RAADIOINTERVJUUD PIIRIPUNKTI ÜLEMAGA:

VAATA GRAAFIKUT TANKIKOLONNIDE LIIKUMISEST TALLINNA SUUNAL!

ÄREV ÕHTU

TUNNE KELAM MEENUTAB

Eesti Komitee valis oma esinduse, sinna kuulusid Sirje Endre, Vardo Rumessen, Enn Tarto ja mina. Me läksime neljaliikmelise delegatsiooniga Toompeale, kus kohtusime Ülo Nugisega, Ülemnõukogu juhatajaga. See oli juba suhteliselt hilja õhtul. Esimene asi mida selgitada oli see, et kas teha koostööd. Vastus oli täiesti ühemõtteline: loomulikult teeme koostööd.

23.14 TALLINN

KUTSUTAKSE KAITSMA TELE- JA RAADIOMAJA

Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugis loeb ette üleskutse: rahvas, tulge Televisiooni- ja Raadiomaja kaitsele! Naised-lapsed jätke koju! Terariistu ja vormirõivaid pole vaja.

Vaata videost toonaseid öiseid kaadreid ning meeste kogunemist teletorni juurde!

Image (22) Foto: Eesti Ekspressi arhiiv

23.16 TALLINN

Teatatakse, et Eestisse jõudis Edgar Savisaar, kes käis Stockholmis esmaspäevamiitingul esinemas. Ta tuli Soome kaudu kaatriga üle lahe. Lubatakse peaministri peatset sõnavõttu meedias

IGNAR FJUK MEENUTAB, kuidas nad tulid kaatriga läbi Nõukogude sõjaväelaevde piiramisrõnga

"Meile Eesti Piirivalve kaater ja öösel kuskil 11, pool 12 sõitsime Tallinnasse ja kuvaril oli näha kuidas me läbi Vene sõjalaevade sõitsime."

Edgar Savisaar Foto: Tiit Veermäe/Eesti Ekspressi arhiiv

20. august

ÖISED NÕUPIDAMISED

Riigiminister Vare meenutab:

"Meil hakkasidki kohe nõupidamised, ei oskagi kohe paugust öelda. Meil olid järjest mingid nõupidamised kuskil 3, poole 4-ni. Siis oli mingisugune voor läbirääkimisi kellegiga vastu hommikut, Kõike ei olnud mõistlik fikseerida, tagantjärgi on küll on keeruline, et ei ole seda ja toda dokumenti. Dokumenteerimisega väga vaeva ei nähtud, kõik asjad käisid pigem suulise korralduse alusel. Sellel hullumeelsel perioodil ei olnud ka aega, kuna kõik käis jooksujalu."

03.09 Tallinn

Eesti valitsusjuht Edgar Savisaar räägib raadios ja ütleb, et ei usu, et Gorbatšov on haige. Savisaare sõnul pole erakorralise olukorra komitee võit üldse kindel, sest komitee on kaotanud palju aega. Ta ütleb, et järgmised 24 tundi on sündmuste arengu seisukohalt olulised. Savisaar kutsub eestlasi üles mitte kuuletuma erakorralise olukorra komitee käskudele.

LAURISTIN ei maga öösel, mõtleb. Ta meenutab:
Fakt oli see 19. õhtul oli õhus rahulolematus, me küll deklareerisime, aga mitte seda, mida oodati. Mõtlesin öö läbi seda sama konstruktsiooni, oli teada, et me peame selle järgmisel päeval sõnastama. See sõna "põhiseaduslik assamblee" tekkis tegelikult selle mõtlemise tulemusena, et see lahendus peab olema selge lihtne, tasakaalus ja töökõlbulik. Ja Liia (Hänni) mõtles samas suunas, nii et kui me hommikul kokku saime, siis selgus, et me olime väga samas suunas mõelnud. Ja see andis meile jõudu ja kindlust.

05.57

Mäo ristis on kaks sidemasinat ja umbes 58 raskemasinat – seisavad, juhid on väsinud.

06.50

Lähevad nad Mäost läbi. 49 tanketid – tuleb lisa. Ka autod.

10.00

Toompeal jätkub Ülemnõukogu istungjärk

Tallinna lähistele on jõudnud esimene osa piki Tartu maanteed lähenevast soomuskolonnist.

Tallinna poole liikuvatele soomuskolonnidele sõidetakse vastu, selgub, et nad ei ole väga teadlikud, kuhu ja mida nad tegema lähevad. Neile jagatakse ka Jeltsini ukaase.

Kuidas see teeääres masinatele lähenemine välja nägi – vaata videost!

13.00

Soomukite kolonn jõuab Tallinnasse, suundub edasi siinsetesse sõjaväebaasidesse.

Ülemnõukogu võtab vaheaja: on vaja otsustada lisaks iseseisvuse deklareerimisele ka edasine tegevuskava.

15.09 MOSKVA

NSV Liidu välisministeerium kutsub välisriike üles külmutama kuni erakorralise seisukorra lõpuni igasugused tehingud NSV Liidu varadega.

15.15 on Jeltsinil telefoniühendus USA presidendi George Bush vanemaga. Lääs toetas Gorbatšovi ja Jeltsinit.

Augustiputš 1991 Foto: Vida Press

16.00 Tallinn

Tuhanded inimesed on Vabaduse platsil. Toimub protestimiiting Nõukogude sõjardite vandenõu vastu. Välisminister Lennart Meri ütleb Helsingis pressikonverentsil, et Balti riikide valitsused on valmis moodustama pagulasvalitsused, kuid selle moodustamine ei ole täna enam nii tõenäoline kui eile.

"Vabaduse väljakult me marssisime Toompeale selle teadmisega, et samal päeval taasiseseisvus ka välja kuulutatakse," meenutab toonane Ülemnõukogu saadik Rein Veidemann

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv
Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv

23.04 Tallinn

Kõlab Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise ajalooline haamrilöök. 69 poolthäälega võetakse vastu Eesti Kongressi juhtidega kooskõlastatud otsus, millega kuulutatakse Eesti riiklik iseseisvus taastatuks.

Periood filmis vist u 1989 - 1992, seega osad ekraanitõmmised siin kataloogis on ka muudes Foto: Kaader videost Vabaduse tee

ÜLEMNÕUKOGU STSENOGRAMM:

Lugupeetud kolleegid! Mulle on laekunud hulk ettepanekuid võtta see otsus vastu nimelisel hääletusel. Kõige esimese ettepaneku tegi hr. Rüütel. Seda ettepanekut on toetanud rahvasaadikud Põld, Kallas, Kass, Priks, Made. Selleks, et otsus läheks nimelisele hääletamisele on vaja kolmandiku kohalolevate rahvasaadikute toetust.

Kohaloleku kontroll. Hr. Rüütel, palun registreeruda!

Kohal on 69 rahvasaadikut, puudub 35. Kolleegid, meil on vaja vähemalt 23 rahvasaadiku toetust, et viia läbi nimeline hääletamine. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta otsus vastu nimelisel hääletamisel? Palun hääletada!

Selle ettepaneku poolt on 65 rahvasaadikut, vastu ei ole keegi, 4 on erapooletud. Hääletamine on nimeline. Panen otsuse eelnõu tervikuna hääletusele. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus "Eesti riiklikust iseseisvusest"? Palun hääletada! Vaja on 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikuid ei ole. Otsus on vastu võetud. (Aplaus.)

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv
Pildil vasakult: Sirje Endre, Marju Lauristin, Vardo Rumessen, Tunne Kelam ja Arnold Rüütel. Foto: Arhiiv

Kuid läbi ei ole veel midagi.

21. august

0.21

Tankiraadio pealtkuulamisest võib oletada, et ka Eestis läheb öösel rünnak lahti. Teade anti kohe edasi riigiminister Vare sekretärile.

4.21 Tallinn

Politseiametisse teatatakse, et Kloostrimetsas teletorni juures on eelmisel päeval Pihkvast saabunud dessantväelased.

Taasiseseisvumise pildid Tiit Made kogust Foto: Arhiiv

Kuidas arenesid sündmused Teletorni juures, vaata interaktiivsest graafikust!

Hetked teletornikaitsmisest on ehk ühed sümboolsemad meie lähiajaloos!

Filmis "August 1991" annab intervjuu ka teletorni 22. korruse pealik Uno Kaseväli.

"Me jõudsime ühisele arusaamisele, et teletorni ei ole võimalik kaitsta, sest teletorn ehitati sellel ajal, kui vaenlane on teasel pool piiri. Et teletornis tuleb kaitsta ainult 22. korrust, kus on sees rahvusvahelised sidekanalid – televisioon saab töötada ka siis, kui seal on esimene ja teine korrus ära võetud. Vajadusel oleks kasutanud ka gaasi – kõik allpool olevad inimesed lämbuvad," meenutab Kaseväli neid hetki üleval tornis.

Kaseväli teab, millest ta räägib. "Loodan, et meil ei ole vaja end kaitsta enam kellegi eest!"

VAATA suurt interaktiivset graafikut ja saa ülevaade kogu putši kulgemisest nii meil, Moskvas kui ka Lätis ja Leedus!

Artikli koostamisel on kasutatud materjale Delfi ajaloolisest otseblogist "25 aastat tagasi" 
Graafika: Heleri Kuris, Liisi Viskus ja Ekaterina M. Tikhonova, Heiki Suurkask, Madis Aesma 
Vanad arhiivikaadrid: Eesti Video film "August 1991". 
Kujundas: Mart Nigola
Kavandas: Ester Vaitmaa