Raamatut “Ristitud eestlane” esitleti Pirita kloostris, kus 2013. aastal kogunesid Vello Salo kutsel autor ja kaasautorid loo meenutamist teadvustama ning nõu pidama. Viis aastat tööd on nüüdseks kirjastuse Argo toimel saanud raamatuks, mis pühendatud omaaegsele kirikuloo professorile Olaf Hermann Sillale (1880–1944), mehele, kelle eluaastad jäid venestamise aja ja Teise maailmasõja vahele.