Näitusel eksponeeritakse põhiliselt eesti identiteeti käsitlevaid graafilisi pilte, visuaal-häälelisi tekstpilte ja tekste – kõike seda, milleta Raul Meele loomingut pole võimalik ette kujutada.

Saali sisenedes avaneb suure ruumi korrapärasus, süsteemsus ning valge värvi küllus ja steriilsus. Kõik need omadused toovad esile jõulisi graafikateoseid – eri ajastute reaansambleid ja visuaal-häälelisi pilte.