Puhk

Joakim Puhk (1888–1942) kuulus nende ettevõtjate hulka, kes aitasid luua ja üles ehitada Eesti riigi ning üheskoos selle riigiga ka hukkusid. Puhk oli ennesõjaaegse Eesti üks mõjuvõimsamaid inimesi, kellega pidi arvestama isegi autoritaarne president Konstantin Päts.

Puhkide perekonna tõus algas 1881. aastal, kui ettevõtlik mulk Jaak Puhk avas oma isatalus poe. Mõni aasta hiljem oli noorel viljakaupmehel ja veski­omanikul juba suurem kauplus Pilistveres. 1889 aga rajas Jaak Viljandi kirikumõisa maadele ­tikuvabriku. Et sajandivahetusel ei toonud tikuäri enam piisavalt tulu, müüs Jaak ­vabriku ja kolis Riiga. Seal avas ta puidutööstuse.

Jaagul oli viis poega, Joakim, Voldemar, Eduard, Aleksander ja Evald. Vanimast, Joakimist, sai Eesti ajaloo silmapaistvamaid ettevõtjaid. Nooruses oli Joakim aga hoopis revolutsionäär ja veendunud sotsialist. „Esimesed eestikeelsed lendlehed, mis ilmusid Riias, olid valmistatud minu isa korteris, kelle eest meie seda hoidsime saladuses,“ meenutas Joakim aastakümneid hiljem.

Kui sügisel 1905 algasid rahutus Riias juutide pogrommid, püüdsid Joakim ja tema mõttekaaslased neid igati takistada.