Paarkümmend aastat on Lennart Meri tembust mööda läinud, projekt on juba paberil, rahad liiguvad, joonised ja plaanid valmivad, on pooldajaid, on vastaseid. Kas, kuhu ja kuidas tasub Rail Baltic ehitada?

Millal kõik algas?

Kui nüüd hakata jälgi ajama, millal Rail Balticu (edaspidi RB) idee alguse sai, siis aega tagasi kerides langebki esimene idee umbes samasse aega, mil Meri proovis Tapalt otse Pariisi saada. Nimelt sõnastati Eesti, Läti ja Leedu tugevamalt Euroopaga ühendamise vajadust kirjeldav RB arendamise idee juba aastal 1994, mil valitsus kinnitas dokumendi "Üleriigiline planeering EESTI 2010".

RB projekti üldiseks eesmärgiks seati Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahelise ühenduse taasloomine.

Siiani oli Balti riikide raudteesüsteem (standardne rööpmelaius 1520 mm) Mandri-Euroopa standarditega (rööpmelaius 1435 mm) ühildamatu, mistõttu oli Euroopa tasandil otsustatud, et Eesti, Läti ja Leedu riikide raudteetransport tuleb järk-järgult integreerida laiemasse EL raudteetranspordisüsteemi.

Vaata ajajoonelt, kus me praegu asume, mis on meid tänasesse päeva toonud ja millised on järgmised plaanid: