Olari Taal: „Peame täna otsustama, keda Eestisse tahame. Muidu tullakse homme ise“