"Üks asi elus on lausvale, teine noh … nn valge vale, ütleme – arsti vale, kes ei paiska sulle näkku kogu karmi tõde sinu tervisest. Ja siis see ridadevaheline või osavalt ütlemata jätmine. Juhan õpetas ülikoolis eelkõige inimeseks olemist (muide, järgmise aasta 19. mail on Juhan Peegli 100. sünniaastapäev) ning lugupidamist oma lugeja-kuulaja-vaataja vastu."