Mitut liiki puravikud aga ei kõlba süüa oma mõru maitse tõttu. Kõige sagedamini mängib seenelistele vingerpussi sapipuravik, mis näib asjatundmatule silmale eksitavalt sarnane kivipuravikuga.