Matkal olles tuleb hoolikalt jälgida ümbritsevaid silte – kas on tegemist eramaaga ja mida siltidel keelatakse või lubatakse teha. Maaomanik aga peab teadma, et kui ta ei soovi oma valdustesse võõraid, tuleb sellest selgesti teada anda, veel parem – privaatsetena mõeldud maatükid tuleks taraga, kasvõi kerge lippaiaga piirata.