Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts räägib, et liiklusavarii tõttu hukkunud suuruluki (sõraliste ja suurkiskjate) märkamisel tuleb sellest teavitada kas jahipiirkonna kasutajat või Keskkonnainspektsiooni.